Analgetikum

Analgetika jsou léky sloužící ke zmírnění bolestí. Existuje několik skupin těchto léků. Do první skupiny se řadí tzv. analgetika/antipyretika, což jsou léky s nejslabším účinkem, často ale dostačující pro řešení běžných bolestí.
Základními zástupci této skupiny je paracetamol a metamizol. Další látkou patřící k této skupině je propyfenazon. Tyto léky mají kromě hlavního analgetického a antipyretického účinku také mírný protizánětlivý účinek. Používají se při běžných bolestech, doprovázejících mnohá onemocnění, dobře zabírají na bolesti hlavy. Všechny tyto látky se řadí k tzv. inhibitorům eikosanoidů.

U paracetamolu je důležité upozornit na dávkování, které by mělo být přísně dodržováno. V případě předávkování totiž hrozí vážné a potenciálně nevratné poškození jater. Při dlouhodobém pravidelném používání hrozí také riziko poškození ledvin. Metamizol patří mezi poměrně silná analgetika, působí oproti jiným také na kolikovité bolesti.

Jako analgetika se často používají také nesteroidní antirevmatika.

Další skupinou jsou tzv. opiová analgetika. Tato skupina je dělena na dvě podskupiny podle intenzity účinku. Opioidní analgetika fungují na principu vazby na endogenní (v těle obsažené) receptory pro opiáty. Tyto receptory po obsazení vyvolávají účinky opiátů, tedy zvýšení prahu bolestivosti, zlepšení nálady aj.
Tyto léky jsou vyhrazeny pro léčbu výrazných a/nebo dlouhotrvajících bolestí. Je tomu tak proto, že se jedná vesměs o látky, na které může po čase vzniknout návyk až závislost.

Jednorázové podání většinou není na škodu, při pravidelném podávání je ale nutno vést v patrnosti tento fakt.

Dále jsou tyto léky zatíženy nežádoucími účinky, kam patří změny nálady, zácpa a vážná deprese dechového centra (nejvíce vyjádřená u morfinu).

Nejpoužívanější látky z této skupiny jsou petidin, kodein, tramadol, alfentanyl, morfin.

Důvodem k použití jsou jednak akutní bolestivé stavy (infarkt myokardu, koliky, vážná poranění a popáleniny) a jednak bolestivé stavy chronické. Velmi významná je role opioidních analgetik v terminálních fázích rakoviny, kdy mohou dotyčnému zajistit bezbolestný a důstojný odchod ze světa.

Analgetika/antipyretika se používají najčastěji v perorální podobě, opiová analgetika většinou nitrožilně.

Se všemi těmito látkami je nutno zacházet opatrně, jelikož zvláště jejich dlouhodobé pravidelné užívání může mít velmi neblahé následky.