Antacida

Antacida jsou léky, které slouží ke zmírňování trávicích obtíži plynoucích z překyselení žaludku, především pak pálení žáhy (pyrózy).

Jsou to zásadité látky, které reagují s kyselinou chlorovodíkovou (HCl) produkovanou žaludeční sliznicí a tímto mechanizmem neutralizují (respektive zvyšují) pH žaludečních šťáv.

Za normálních okolností je HCl produkována v dostatečné míře na to, aby usnadnila trávení. Mohou ale nastat případy, kdy se jí produkuje více (nevhodné složení potravy, zlozvyky - černá káva, cigarety), popřípadě jsou narušeny mechanizmy ochrany žaludku před působením kyseliny. Dále může být porušen mechanismus ochrany jícnu, který brání zpětnému průchodu žaludečního obsahu do jícnu (v tomto případě dochází k pálení žáhy).

A právě v těchto případech je na místě použít antacida.

Tyto léky svojí podstatou působí téměř okamžitě a zmírňují obtíže, především právě pálení žáhy. Mohou ale zmírňovat i obtíže jiné, jako je nepříjemné tlačení v žaludku po obtížně stravitelném jídle atd.

Nevýhodou antacid je jejich poměrně krátká účinnost (většinou působí pouze jednu hodinu).

Tyto léky by se měly používat v těch případech, kdy se jedná o potíže akutní. Při déletrvajících potížích s překyselením žaludku a pocitem pálení žáhy (celé dny, opakovaně několikrát do týdne po více týdnů za sebou) je na místě vyhledat lékaře a o svých problémech mu říci. Je tak možno předejít možným vážnějším následkům vyvolaným chronickým drážděním jícnové sliznice kyselým žaludečním obsahem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sloučeniny s různými ionty, při pravidelném vysokém přísunu antacid může docházet k výraznému zvýšení koncentrace těchto iontů v krvi a dle toho k různě vážným následkům.

Některé jiné léky mohou být antacidy blokovány (jejich vstřebávání ze střeva). Jedná se například o antibiotika tetracyklinového typu. Proto pokud vám lékař takovéto léky předepíše, poraďte se s ním o užívání antacid.