Anthelmintikum

Antihelmintika slouží k léčbě helmintóz, tedy k odstraňování parazitujících cizopasných červů z organismu. Cizopasní červi jsou tasemnice, hlístice (škrkavky a roupy) a motolice. Většina těchto parazitů patří v našich podmínkách mezi vzácnější druhy, které se vyskytují především v zahraničí.

Proti tasemnicím se používají léky zvané anticestodika, proti hlísticím antinematodika a proti motolicím antitrematodika.

Tyto léky jsou podávány ve formě tablet, případně roztoků.

Důvodem k použití jsou onemocnění způsobená výše uvedenými, kteří se nejčastěji (v naší krajině) vyskytují v trávicím traktu člověka.

Existují však i tkáňoví červi, kteří se usídlují v orgánech, svalech nebo nervovém systému (tato onemocnění jsou častá v tropických a subtropických zemích, u nás nejčastěji jako importované nákazy cestovatelů a imigrantů, s výjimkou toxokarozy).

Léčiva z této skupiny působí přímo na parazity buď tak, že poškozují jejich strukturu, nebo zasahují do jejich metabolismu a tím je usmrcují.

Proti tasemnicím se používají účinné látky prazikventel a niklosamid, proti hlísticím pak nejčastěji mebendazol nebo albendazol a proti motolicím praziquintel.

Pokud jsou parazity napadeny vnitřní orgány, především oko, je na místě též použítí kortikoidů.

Výhodou antihelmintik je, že působí většinou velice rychle (např. u prazikvantelu, používanému proti tasemnicím, stačí většinou pouze jediná dávka), jsou velmi dobře snášeny a jejich užívání nebývá spojeno s výskytem nežádoucích účinků. Pokud se vyskytnou, pak především ve formě zažívacích obtíží.

Aktuální diskuze o lécích

Léky v této kategorii