Antidiaroikum

Antidiarhotika jsou léky protiprůjmové. Používají se především v tabletové formě.

V užším slova smyslu sem patří pouze léky, které ovlivňují motilitu (pohyblivost) střev v tom smyslu, že jí zpomalují. K dalším léků, používaným při léčbě průjmových onemocnění patří adsorbencia.

Důvodem pro použití těchto léků jsou průjmy nejrůznější příčiny, průjmy infekční, funkční, průjmy po dietní chybě, polékové průjmy a lehčí formy nespecifických střevních zánětů.

Jedná se o léky, které působí pouze symptomaticky, neodstraňují tedy příčinu průjmu.

Fungují na základě vazby na opiové receptory ve střevě, čímž dochází ke zpomalení průchodu střevního obsahu. Účinné látky jsou loperamid a dyphenoxylat hydrochlorid. Dále se používají některé směsi připravované v lékárně, kdy se většinou jedná o kombinaci syntetického opioidu a vápníku.

Tyto léky by se neměly užívat při poruchách průchodnosti střevní, u těžkých forem nespecifických střevních zánětů a u průjmů, které jsou doprovázeny příměsí krve ve stolici.

Při průjmových onemocněních je třeba dbát také na dostatečný příjem tekutin, jelikož při průjmu dochází ke zvýšeným ztrátám vody a některých iontů. Je proto dobré hradit i tyto ionty (v lékárně je možno zakoupit tzv. rehydratační roztoky, které obsahují směs důležitých látek, které je nutno při průjmech hradit).

Je možno tyto léky kombinovat se střevními adsorbencii, případně se střevními antiinfektivy.

Pokud průjmy trvají déle než 2 - 3 dny, nebo jsou výrazně časté, jsou doprovázené celkovými obtížemi (únava, zvýšená teplota až horečka, zvracení), je na místě antidiarhotika vysadit a vyhledat lékaře.