Antihemoroidikum

Antihemoroidika jsou léky, které se používají k léčbě hemorhoidů, jejich komplikací a obtíží s nimi sdruženými. Těmi jsou především krvácení, bolest a svědění v oblasti řitního otvoru.

Existuje několik skupin léčiv, používaných na ovlivnění jednotlivých příznaků, i když jejich spektrum se do jisté míry překrývá a často jsou používány v kombinacích.

Mezi používané léky patří antiflogistika, některé kortikoidní přípravky, venofarmaka a bakteriální lyzáty. Tyto látky zmírňují zánětlivé projevy, snižují krvácení zvýšením kvality cévních stěn, stahují cévy a ovlivňují imunitní odpověď sliznic.

K těmto základním látkám jsou často přidávány antihistaminika na potlačení svědění, antiseptika jako desinfekční složka a lokální anestetika k potlačení bolesti s hemorhoidy spojenou.

Tyto přípravky bývají aplikovány lokálně nejčastěji ve formě mastí, obkladů, sedacích koupelí a čípků. K dispozici jsou také aplikátory, které slouží k zavedení léku do oblasti vnitřních hemorhoidů. Problémy mohou vyvolávat čípky, které je jednak nutno aplikovat až po defekaci (mohou ji zaváděním samy vyvolat) a jejichž aplikace může být spojena s nepříjemnými pocity a bolestí. V tom případě je vhodné volit jinou lékovou formu. Některé léky (např. venofarmaka) jsou používána také v perorální podobě.

Nutno říci, že tyto prostředky mají pouze podpůrný charakter, který jen velmi těžko dokáže obtíže s hemorhoidy vyřešit bez režimových opatření (dostatek pohybu, pravidelné stravování, dostatek vlákniny, pravidelná, častá a řádná hygiena), které by měly být základem v léčbě. V případě nižších stupňů hemorhoidů může být jejich účinek významný, pokud se ale jedná o hemorhoidy komplikované, je na místě kauzální řešení obtíží ve formě operace.

Bohužel i po chirurgickém zákroku často dochází k recidivě, která bývá způsobena neuposlechnutím lékařů, respektive jejich doporučení na změnu návyků vedoucích k tvorbě hemorhoidů.