Anxiolytikum

Anxiolytika jsou léky, které mají za úkol potlačit strach a pocity napětí a tlumit přehnaně silný vliv negativních emocí na rozpoložení a celkový stav. Tyto léky působí po požití snížení (zlehčení) významu vnitřních i vnějších stimulů, které nepříznivě ovlivňují náladu a pocity pohody.

Další z vlastností těchto léků je v některých případech antikonvulzivní (protikřečový) a narkotický (celkově znecitlivující a uspávací) účinek.

Toto působení má ale i svou horší stránku, je totiž doprovázeno celkovým útlumem, sníženou iniciací a větším nebo menším pocitem lhostejnosti.

Tyto léky se v některých případech používají také jako léky na spaní a to v těch případech, kdy jsou poruchy spánku způsobeny právě přehnaným napětím nebo strachem.

Léky působí tak, že v centrálním nervovém systému omezují šíření některých vzruchů, které způsobují přehnanou aktivaci nervového systému v závislosti na vnějších (především emočních) podnětech. Při vysokých dávkách ovlivňuje toto blokování i část nervového systému, zodpovědnou za pohyb a dochází tak ke snížení napětí kosterních svalů. Díky tomuto účinku se v některých případech dají anxiolytika používat také jako myorelaxancia.

Do skupiny anxiolytik patří především benzodiazepiny. Nejznámějším zástupcem je diazepam, dále sem patří například klonazepam, nitrazepam.

V dnešní době představují velmi hojně používanou skupinu léků, bohužel často s pochybnou indikací. Je důležité upozornit, že jejich kombinace s alkoholem může vyvolat vážné psychické poruchy a ztrátu sebekontroly. Pod vlivem těchto látek je také zakázáno řízení motorových vozidel.

Aktuální diskuze o lécích

Léky v této kategorii