Enzymový přípravek

Enzymové přípravky jsou látky s obsahem enzymů (buněčných katalyzátorů), které se v těle vyskytují přirozeně. Jedná se o poměrně novou metodu léčby, díky níž je dnes možno lépe a kvalitněji léčit osoby trpící vážnými chorobami způsobenými nedostatkem enzymů. Na druhé straně jsou dnes k dostání mnohé multienzymové přípravky vydávané bez lékařského předpisu, bohužel někdy se sporným účinkem.

Existují 2 hlavní důvody k používání těchto látek.

V prvním případě se jedná o jejich užití u osob trpících funkčním nebo anatomickým absolutním nedostatkem určitých enzymů, způsobeným nejrůznějšími příčinami a onemocněními, které mají za následek chybnou nebo nedostatečnou funkci některých orgánů, orgánových systémů nebo celého organismu. Tato terapie je specifická. V tomto případě se jedná o onemocnění většinou velmi závažná.
Druhým důvodem k užívání těchto látek je relativní nedostatek enzymů, případně snaha upravit zvýšeným přísunem enzymů některé tělesné pochody. Podávání enzymů v tomto případě je nespecifické.

Enzymy se v těle účastní všech chemických reakcí, které urychlují nebo usnadňují a bez jejichž pomoci by tyto děje nebyly proveditelné a pokud, tak jen v nedostatečné míře. Enzymy například pomáhají trávit potravu, neutralizovat toxiny, zbavovat krev nežádoucích látek, chránit orgány před nadměrným stresem vyvolaným některými látkami aj.

Často se používají při nedostatečné funkci slinivky břišní (normálně produkuje enzymy nutné při trávení), u cystické fibrózy, u některých nádorových onemocnění, v léčbě lymfatických otoků a u některých vzácných vrozených poruch metabolismu (Fabryho choroba, Gaucherova choroba).

Nespecifická terapie enzymy nemá za úkol nahrazovat nedostatek enzymů, ale podpořit především regenerační pochody organismu. Tímto se docílí posílení regenerace orgánů nebo imunitního systému. Enzymy se také používají k odstraňování odumřelé tkáně z organismu.

Tyto léky se podávají nejčastěji orálně, lokálně nebo nitrožilně a k nejčastějším nežádoucím účinkům při léčbě enzymy patří alergické reakce.