Gynekologikum

Gynekologika zahrnují velké množství léčiv, řazených do několika skupin. Společné těmto lékům je to, že se používají při léčbě onemocnění ženského reprodukčního systému, případně k modifikaci jeho funkce.

Gynekologika se podle ATC skupiny řadí spolu s s urologiky do skupiny G (urogennitální trakt a sexuální hormony).

Samotná gynekologika se dělí na gynekologická antiinfektiva a antiseptika, jiná gynekologika a sexuální hormony a modulátory genitálního systému.

Gynekologická antiinfektiva a antiseptika je skupina látek, kam patří antibiotika, antiparazitika, antimykotika a desinfekční látky, většinou k lokálnímu použití. Nejčastěji se jedná o masti (s aplikátorem), roztoky, vaginální globule a další. Tyto léky se používají při gynekologických zánětech, způsobených bakteriemi, kvasinkami nebo parazity.

Jiná gynekologika je skupina léků, do které se řadí opět několik skupin.
Patří sem tzv. oxytocika, což jsou látky, které zvyšují napětí dělohy. K těm patří námelové alkaloidy (metylergometrin) a prostaglandiny (dinoprost aj.).

Tyto léky jsou používány k vyvolání porodu, případně potratu. Působí na děložní svalstvo a indukují jeho kontrakce.

Dále do této skupiny patří sympetomimetika - tokolytika, což jsou látky, které slouží k potlačení stahů dělohy a tak k oddálení porodu. Používají se při rizikových těhotenstvích, kdy hrozí významně předčasný porod.

Další skupinou jsou inhibitory prolaktinu (bromokryptin, kabergolin). Ty slouží k potlačení sekrece prolaktinu, hormonu hypofýzy, který vyvolává laktaci.

Používají se jednak pro zastavení laktace, dále u osob, které trpí nezhoubným nádorovým onemocněním hypofýzy produkujícím prolaktin a uplatnění mají také v léčbě Parkinsonovy choroby.

Poslední skupinou sexuální hormony a modulátory genitálního systému. Do této skupiny patří hormonální antikoncepce, jednotlivé hormony (estrogeny a gestageny) podávané při jejich deficitu, látky stimulující ovulaci a některé úzce indikované látky jiné povahy.

Aktuální diskuze o lécích

Léky v této kategorii