Nootropikum

Nootropika (někdy též nazývána chytré drogy, kognitiva, antidementiva) jsou léky, které slouží ke zlepšení mozkových funkcí. Užívají se u onemocnění a poruch centrálního nervového systému, která jsou doprovázena zhoršením mentálních funkcí (paměť, inteligence, pozornost…). U některých těchto onemocnění, především demencí, hraje svou roli mimo jiné nedostatečný přísun kyslíku a glukózy do buněk nervového systému.

Tyto léky, dodnes ne úplně jasným mechanismem, zasahují právě do těchto pochodů a tak zlepšují mentální funkce. Dále se účastní na ovlivňování tzv. neurotransmiterů, což jsou látky, odpovědné za přenos (a modifikaci) nervových vzruchů.

Jejich hlavní užití je při onemocněních centrálního nervového systému, zasahujících intelekt. Jedná se o různé typy demencí, především vaskulární a Alzheimerovu. Dále se mohou používat u kvantitativních i kvalitativních poruch vědomí, u poruch soustředění a v některých případech u dětí s poruchami chování a učení a u dětí hyperaktivních (ADHD).

Mezi tyto látky patří také některé běžně dostupné přípravky, nejznámější, nejrozšířenější a nejpoužívanější z nich jsou metylxantiny (kofein, tein), užívané u zdravých osob ke zlepšení mozkových funkcí. Jejich nevýhodou je krátkodobá účinnost a dále to, že při vyšších dávkách mohou mít účinky opačné.
K látkám, nejčastěji používaným jako nootropika patří rivastigmin, donepezil, tacrin a galantamin.

Existují také volně prodejné preparáty, kromě již zmíněných metylxantinů má určitý význam žen-šen, gingko biloba a lecitin.