Oftalmologikum

Oftalmologika jsou skupinou léčiv, používaných v očním lékařství. Vzhledem k tomu, že očních poruch a nemocí je celá řada, dělí se oftalmologika do několika skupin, podle toho, jaké mají funkce a na jaká onemocnění se používají.

Poměrně častá jsou infekční onemocnění očí (nejčastěji spojivek, ale také nitroočních struktur, případně očnice). V těchto případech se používají podle původce lokální antibiotika nebo antivirotika, nejčastěji ve formě kapek nebo mastí.

Dále může být oko postiženo záněty neinfekčního původu, k jejich léčbě se používají nejvíce přípravky s obsahem kortikoidů. K léčbě zánětů se používají také sympatomimetika, což jsou látky, které vyvolávají zúžení cév a tím zmírňují projevy zánětu.

Antiinfekční látky spolu s kortikoidy jsou vyráběny také ve formě fixních kombinací. Jelikož je oko velice citlivý a nepostradatelný orgán, je potřeba potlačit zánětlivou reakci organismu při reakci na infekční patogeny, aby nedošlo k poškození struktur oka obrannými mechanismy organismu. K tomu v těchto směsích slouží kortikoidy. Je to určitá zvláštnost očního lékařství, jelikož běžně se u infekčních onemocnění kortikoidy užívají vzácně.

Další skupinou léčiv jsou antiglaukomatika a miotika (látky, vyvolávající miózu, tedy zúžení zornice). Tyto léky se používají při léčbě glaukomu - zeleného zákalu. Zelený zákal je onemocnění způsobené zvýšeným nitroočním tlakem.

Antiglaukomatika mají za úkol různými mechanismy tento tlak snížit. Do této skupiny se řadí sympatomimetika (dipivefrin, klonidin), parasympatomimetika (pilokarpin, karbachol), inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid) a beta-sympatolytika (timolol).

Mydriatika a cykloplegika jsou další skupinou používanou v oftalmologii. Oba tyto pojmy souvisí s rozšířením zornic, což je také úkolem těchto léků. Důvodem k takovému zákroku jsou některá oftalmologická vyšetření, vyžadující přehlednější vyšetřované pole (hlavně sítnici).

Do další skupiny léčiv se řadí látky pro dekongesci a antialergika. Tyto léky jsou indikovány při zánětech oka a alergických reakcích projevujících se na oku. Snižují překrvení a potlačují alergickou reakci. Patří sem např. nafazolin, kromoglyková kyselina, levokabastin aj.

Zbylé tři skupiny obsahují lokální anestetika, pomocné přípravky při chirurgii a umělé slzy.