Piracetam

Typ: Lék bez předpisu Kategorie: nootropikum Výrobce: Aliud pharma GmbH & Co. KG

Lék není na předpis

Piracetam přímo ovlivňuje funkci mozkových buněk, napomáhá lepšímu učení se, působí příznivě na paměť a bdělost jak zdravých tak pacientů s funkční poruchou mozku. Piracetam stimuluje přenos nervových vzruchů a metabolické procesy v mozku, ovlivňuje srážlivost krve a zlepšuje tak prokrvení mozku. Piracetam AL je určen pro děti školního věku, mladistvé i dospělé pacienty. Slouží k léčbě počátečních stadií senilní demence, k prevenci a léčbě senilních a poúrazových poruch myšlení, k usnadnění učení se a ke zlepšení paměti u dyslektiků, k léčbě poruch poznávacích funkcí po prodělané mrtvici a i jako její prevence. Přípravek lze použít i k léčbě závratí, abstinenčních příznaků u alkoholiků a k léčbě srpkovité anemie.

Piracetam AL nesmí používat pacienti s přecitlivěostí na některou složku přípravku, děti předškolního věku, těhotné a kojící ženy, nemocní s vážnou poruchou ledvin a pacienti, u kterých se v minulosti vyskytlo krvácení do mozku. Dále Piracetam není vhodný pro pacienty, kteří užívají současně léky s extrakty ze štítné žlázy. K nejčastějším nežádoucím účinkům při užívání přípravku patří nadměrná a často samovolná pohyblivost, nervozita, ospalost, zvýšení tělesné hmotnosti, deprese, slabost. Ojediněle se může objevit závratě, žaludeční potíže, nespavost, bolesti hlavy, epilepsie, úzkost, zmatenost, halucinace. Celková denní dávka přípravku je individuální a závislá přímo na léčené chorobě, obvykle se podává 1,2-12 g piracetamu denně v závislosti na indikaci a klinickém obrazu onemocnění. Obvykle užívají dospělí pacienti 3× denně1 tabletu Piracetamu AL 800 nebo 2× denně 1 tabletu Piracetamu AL 1200. Při užívání Piracetamu AL jako podpůrné léčby u dětí a mladistvých při poruchách čtení a psaní určuje vždy dávkování lékař, obvykle se podává 2× denně 2 tablety Piracetamu AL 800 nebo 2× denně 1 tableta a 1× denně ½ tablety Piracetamu AL 1200. Tablety se zapíjí dostatečným množstvím tekutiny. Mezi jednotlivými dávkami je nutné dodržet odstup nejméně 4 hodin. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle jak 8 týdnů. V případě výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, se poraďte o dalším užívání se svým lékařem či lékárníkem.

Zkušenosti uživatelů s lékem Piracetam

Přidejte zkušenost s lékem