Sedativum

Sedativa jsou léky, které svým složením působí na centrální nervový systém, který utlumují. Řadí se sem několik skupin léků, odlišujících se složením a mechanismem účinku.

Těmto lékům je společná jejich schopnost navodit únavu a spánek.

Patří sem dnes již nepoužívané barbituráty (od jejich užívání bylo upuštěno kvůli jejich nežádoucím účinkům), benzodiazepiny a některá antihistaminika.

Benzodiazepiny nejen, že mají hypnotický účinek, ale dále působí anxiolyticky (v nižších dávkách mají pouze tento účinek), což je v některých případech žádoucí, v některých to ovšem může být považováno za nežádoucí účinek (lidé trpící poruchami spánku, které nejsou vyvolány úzkostí nebo stresem). Jejich anxiolytický účinek se projevuje lhostejností, citovou oploštělostí a poruchami soustředění.

Mezi další nevýhodu těchto léků nutno uvést zvýšené riziko vzniku závislosti.
Benzodiazepiny se dělí do dvou skupin podlé délky trvání účinku na krátkodobě působící (2 - 7 hodin, léky používané na usnutí) a dlouhodobě působící (10 - 20 hodin, používané na prospaní).

Nejčastěji používané látky této skupiny jsou brotizolam a triazolam, z déle působících pak nitrazepam.

Existují ještě tzv. analoga benzodiazepinů, která se liší chemickou strukturou, působí však prakticky stejně (zopiklon, zolpidem).

Antihistaminika se sedativním účinkem se řadí ke starším generacím antihistaminik. Patří sem především difenhydramin, doxylamin a prometazin.
Tyto léky se používají buď jako řešení krátkodobých nebo déletrvajících poruch spánku (pokud není možné jiné řešení) a také jako příprava pacienta před některými lékařskými zákroky, kdy je žádoucí navodit celkové uvolnění a zklidnění.

Užívání těchto léků při poruchách spánku by mělo předcházet objasnění příčiny poruchy spánku a dále by měla předcházet snaha nejdříve pokusit se o nefarmakologické řešení potíží (životospráva, zlozvyky).

U všech těchto léků je při jejich užívání nutno se vyvarovat požívání alkoholu, který výrazně zesiluje jejich účinek a může mít velmi vážné následky v podobě narušení psychických funkcí. Dále je třeba upozornit na zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem sedativ, jelikož vzniká riziko vzniku dopravní nehody zapříčiněné únavou a poruchou pozornosti.