Stomatologikum

Stomatologika jsou léky, používané k léčbě onemocnění dutiny ústní. Mezi stomatologika se řadí několik skupin látek, podle toho, na jaké onemocnění nebo stav mají působit.

První skupinou jsou látky k prevenci zubního kazu. Jedná se vesměs o přípravky s obsahem fluoru, který je prokázaným faktorem v prevenci zubního kazu. V dnešní době je již většina vody fluorovaná, tyto léky jsou používány tedy spíše u osob, které trpí onemocněním zubů nebo organismu, které je doprovázeno zvýšenou kazivostí zubů (obnažené zubní krčky, období po chemoterapii).

Druhou skupinou jsou antiinfektiva pro lokální orální (ústní) použití. Patří sem jednak některá antibiotika a jednak desinfekční prostředky. Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních či mykotických infekcí dutiny ústní, desinficiencia k zabránění tvorby zubního povlaku, při zánětech ústních sliznic a dásní, aftech a jako pomoc při hojení po stomatologických výkonech.

Třetí skupinou jsou kortikoidy pro lokální orální užití. Kortikoidy obecně jsou látky, které mají protizánětlivé účinky, ve vyšších dávkách mají účinky potlačující obranyschopnost organismu (imunosupresivní účinek). Užívají se při neinfekčních a neinfikovaných zánětech a vředech v dutině ústní. Neměly by se používat u zánětů, způsobených mikroorganismy, neboť potlačením obranyschopnosti mohou zánět zhoršit.

Poslední skupinou jsou jiná léčiva pro lokální léčbu dutiny ústní. Do této skupiny se řadí velké množství léků, které mají protizánětlivé, analgetické, desinfekční a jiné účinky. Nejčastěji se podávají ve formě roztoků k výplachům, kloktání nebo potírání sliznic.