Antianemika

Antianemika jsou léky, které se používají k léčbě anemie (chudokrevnosti).

Vzhledem k velice různorodým příčinám vzniku anemie netvoří tyto léky jednotnou skupinu, ale jedná se o rozmanité přípravky působící vždy na určitý druh anemie.

Tyto léky se užívají buď ve formě tablet, nebo injekčně.

Nejčastější příčinou vzniku anemie je nedostatek železa. Železo je látka nezbytná pro tvorbu hemoglobinu (krevní barvivo) a vyzrávání červených krvinek.
V tomto případě se podávají sloučeniny železa ve formě tablet. Pokud tato terapie nezabírá, podávají se tyto sloučeniny injekčně.

Používají se sloučeniny například síranu železnatého, chloridu železnatého nebo fumaranu železnatého.

Při anemii vzniklé z nedostatku vitamínu B12, případně kyseliny listové se podávají tyto nedostatečné látky.

Obě tyto látky se účastní tvorby červených krvinek, při jejich nedostatku vznikají krvinky defektní, neplnohodnotné. Mimoto se nedostatek vitaminu B12 projevuje též na nervovém systému.

V případě vit. B12 se podává je to kyanokobalamin, kyselina listová potom pod názvem acidum folicum, leukovorin.

Vzhledem k tomu, že příčina nedostatku vitamínu B12 je často způsobena poruchou vstřebávání vitamínu za střeva, používá se tento lék ve formě injekční. Kyselina listová má jak formu injekční, tak tabletovou.

Pokud tkví příčina anemie v onemocnění ledvin, pak se podávají analoga erytropoetinu (látka vznikající v ledvinách, která ovlivňuje krvetvorbu). Tato látka funguje tak, že stimuluje kostní dřeň k tvorbě červených krvinek (erytrocytů).

Při používání těchto přípravků je na místě vyvarovat se konzumace alkoholu. Nežádoucí účinky těchto léků nebývají závažně (s výjimkou erytropoetinu), pokud se vyskytnou, pak nejčastěji ve formě zažívacích obtíží. Při používání léků s obsahem železa může docházet k černání zubů, což je problém, který se dá odstranit otíráním zubů roztokem obsahujícím jedlou sodu. Dále mohou přípravky železa zbarvovat tmavě až černě stolici (a působit falešnou pozitivitu testu na okultní krvácení).

Vitamín B12 a především kyselinu listovou by měly užívat matky v průběhu těhotenství.