Antiulcerózum

Antiulceroza jsou léky, zabraňující vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů, v případě již vzniklé choroby pak léky pomáhající toto onemocnění léčit.

Používají se v případech, kdy je možno očekávat vznik vředu (šokové stavy, vysoce stresové situace - operace, závažná poranění, pobyt v nemocnici, zvláště na JIP, užívání vysokých dávek nesteroidních antiflogistik, analgetik-antipyretik, infekce způsobená helicobacterem pylori) a u osob vředovou chorobou trpících.

V dnešní době je vředová choroba žaludku a dvanáctníku nejčastěji spojena s chronickou infekcí Helicobacterem pylori a s dlouhodobým pravidelným užíváním nesteroidních antirevmatik (bohužel často zcela neindikovaně).

Tyto léky tvoří dvě skupiny. Obě tyto skupiny se užívají nejčastěji perorálně.
Do první se řadí léky, které omezují tvorbu kyseliny chlorovodíkové vznikající v žaludku tím, že blokují stimulaci žaludečních buněk pro její tvorbu. Jsou to tzv. H2 antihistaminika.

Druhá skupina léků se nazývá inhibitory protonové pumpy. Tyto léky blokují na buňkách žaludeční sliznice, zodpovědných za produkci kyseliny chlorovodíkové enzym, který napomáhá uvolňování vodíkových iontů do dutiny žaludku. Tyto ionty pak v reakci s ionty chloru vytvářejí kyselinu chlorovodíkovou. Jejich zablokováním tedy k tvorbě kyseliny nedochází.

Obě tyto skupiny jsou velice dobře snášeny, pokud se objeví nežádoucí účinky, pak to bývají trávicí obtíže.

V dnešní době převládá užívání blokátorů protonové pumpy, jako prostředků novějších, specifičtějších a účinnějších.

Blokátory protonové pumpy se také používají v kombinaci s antibiotiky k léčbě infekce žaludku vyvolané H. pylori (tzv. eradikační léčba).

Mezi H2 antihistaminika patří ranitidin a famotidin. Inhibitory protonové pumpy jsou omeprazol a pantoprazol.

Tyto léky znamenaly převrat v léčbě žaludečních vředů a jsou velice prospěšnou skupinou s širokým použitím a minimem nežádoucích účinků.