Digestivum

Digestiva jsou látky, které podporují trávení. Nelze je považovat za jednotnou skupinu, stejně jako nelze považovat za jednotnou skupinu onemocnění a stavy, vedoucí k poruchám trávení.

Poruchy trávení mohou být způsobeny nejrůznějšími příčinami a nejčastěji se projevují jako průjem, zácpa, plynatost, nadýmání, bolesti břicha, pálení žáhy, únik střevních plynů nebo nevolnost.

V případě žaludku se může jednat například o akutní nebo chronické překyselení, doprovázené regurgitací žaludečního obsahu do jícnu, kdy vzniká pálení žáhy. Při regurgitaci se kromě níže zmíněných používají také prokinetika. V takovýchto případech se používají u akutních stavů nejčastěji antacida, v případě dlouhodobějších potíží potom H2 antihistaminika nebo blokátory protonové pumpy. Tyto léky se také používají v léčbě peptického vředu, který bývá doprovázen zažívacími obtížemi.

V úseku tenkého střeva probíhá vstřebávání téměř všech živin. Tento proces je podmíněn správnou funkcí jater, žlučových cest a slinivky břišní a dále funkční střevní stěnou. Slinivka břišní a střevní stěna obsahují enzymy nezbytné pro štěpení potravy na vstřebatelné látky (cukry a bílkoviny). Pokud některý z enzymů nefunguje, projeví se to často zažívacími obtížemi a hrozí riziko vzniku celkových příznaků z nedostatku některých základních látek, běžně střevem vstřebávaných. V případě, že je některý z enzymů nefunkční, je možné ho dodat v lékové formě. K tomuto účelu existují enzymové přípravky, nahrazující chybějící enzym nebo enzymy.

Ke správnému a dostatečnému uvolňování žluče do tenkého střeva je nezbytná dobrá funkce jater a žlučových cest a jejich průchodnost. Žluč se účastní metabolismu tuků a je nezbytná pro jejich vstřebávání. Její nedostatek se projeví světlou objemnou páchnoucí stolicí, často doprovázenou průjmem. Ke správné funkci žluči přispívají choleretika, léky podporující tvorbu a vylučování žluči do střeva.

Častou zažívací poruchou je průjem. Ten může být způsoben výše zmíněnými poruchami sekrece některých látek nezbytných k trávení, ale také se může jednat o infekční nebo funkční průjem. Pokud není průjem provázen celkovými příznaky (horečka, slabost, malátnost, bolesti svalů, kloubů) a nejedná se o průjem s příměsí krve, je možno použít adsorbencia, střevní desinficiencia nebo antidiarhotika. Pokud po jejich několikadenním používání nedochází k úpravě, je dobré navštívit lékaře.

Opačným problémem s podobnou častostí je zácpa. Ta bývá nejčastěji způsobena chybnými stravovacími a režimovými návyky, může se ale jednat i o symptom vážnějšího onemocnění. Pokud jde o funkční zácpu, je možné k jejímu řešení použít laxativa. Je dobré začít od slabších laxativ a pouze pokud se jejich účinek nedostaví, zkusit silnější. Pokud problémy přetrvávají a neproběhlo vyšetření na objasnění příčin zácpy, je na místě navštívit lékaře.

Častým problémem je nadýmání, které je možno pokusit se řešit deflatulencii a adsorbencii.

Zažívací obtíže jsou nejčastěji způsobeny dietní chybou, kdy hůře trávíme některou složku potravy (mastné, tučné, smažené…) a pak je vhodná svépomoc výše zmíněnými léčivy. Pokud se ale jedná o poruchy déletrvající, bez návaznosti na vysledovanou neškodnou souvislost (např. nesnášenlivost přepáleného tuku, nadýmání po luštěninách), je vhodné poradit se o svých problémech s lékařem.

Závěrem nutno říci, že velmi dobrým digestivem je alkohol v rozumných dávkách konzumovaný před nebo po jídle, zvláště pak tučném.