Minerál

Minerální látky jsou anorganické biogenní prvky, které je potřeba tělu dodávat a které se účastní mnoha životně důležitých funkcí. Jejich nedostatek může vést k velmi vážným poškozením organismu, na druhé straně u většiny škodí i jejich nadbytek, jelikož se pak projevují jako látky pro tělo toxické a jsou schopné poškozovat různým způsobem orgány.

Mezi základní, pro tělo nezbytné minerální látky patři železo, zinek, měď, chrom, selen, mangan, molybden, křemík, jod, fluor a bor. Vedle toho existují ještě základní biogenní prvky (uhlík, kyslík, dusík, vodík, vápník, síra, hořčík a fosfor a dále sodík a draslík, nutné k udržení stálého vnitřního prostředí a zastávající mnohé významné funkce). Tyto prvky jsou základními kameny lidského organismu a bez jejich přítomnosti není možno, aby organismus fungoval.

Pro tělo nezbytné minerální látky se také nazývají stopové prvky, z důvodu jejich nízké potřebné koncentrace (vyjma železa a mědi). Tyto látky se podílejí na správném fungování imunitního systému, svalů, na krvetvorbě a krevním srážení, růstu, reprodukci, využívání živin a na délce života.

Železo je obsaženo v luštěninách, játrech a v mase. Jeho role je velice významná při krvetvorbě, jeho nedostatek vede k anemii.

Zdrojem mědi jsou všechny luštěniny a ryby. Je důležitou součástí některých enzymů a má úlohu v tvorbě pojiva. Při jejím nedostatku dochází u dětí k poruchám vývoje kostry a k anemii, může být urychlen proces aterosklerózy.

Selen má významné antioxidační působení, zpomaluje stárnutí a slouží jako prevence zhoubných nádorů. Dále posiluje imunitu, podporuje funkce nervového systému a má vliv na reprodukci.

Zinek je součástí mnoha enzymů. Účastní se na hojení ran a regeneraci tkání, ovlivňuje imunitní systém. Při nedostatku může vznikat hyperplázie prostaty. je obsažen v semínkách z dýně a slunečnice.

Mangan se účastní při funkci některých enzymů. Je významným obranným faktorem proti cukrovce a má vliv na imunitní systém.