Nesteroidní antirevmatikum

Nesteroidní antirevmatika (synonymum nesteroidní antiflogistika) jsou skupinou léčiv, které mají protizánětlivý a podle jednotlivých druhů většinou také antipyretický (snižující zvýšenou tělesnou teplotu) a analgetický (tlumící bolest) účinek.

Tyto léky fungují na základě blokády speciálních enzymů, zodpovědných za produkci působků, které vyvolávají právě zánět, zvýšenou tělesnou teplotu až horečku a do jisté míry i bolest. Existují tři tyto enzymy, nazývané cyklooxygenáza I, II a III (COX I, COX II, COX III). COX I je v těle aktivní stále, zatímco COX II vzniká pouze při zánětu. Zastávjí ještě další funkce, co je ale pro působení těchto léků důležité je, že COX I se podílí na tvorbě působků zodpovědných za udržování stálého prokrvení orgánů (ovlivněním průsvitu cév). Z toho vyplývají i nežádoucí účinky.

Mezi hlavní zástupce nesteroidních antirevmatik patří kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, naproxen, diklofenak a indometacin.

Důvodem k jejich použití jsou jednak běžné akutní infekční i neinfekční záněty, nejasné krátkodobé bolesti (hlavy, pohybového aparátu, menstruační bolesti) a dále mají specifické indikace v léčbě mírnějších chronických bolestí, doprovázející chronická revmatologická onemocnění pohybového aparátu.

Důležité je upozornit na nežádoucí účinky. Hlavním nežádoucím účinkem mohou být žaludeční obtíže, které mohou vznikat již po jednorázové dávce u citlivějších jedinců. Vážnější je ale riziko tvorby žaludečního vředu, které vzniká působením nesteroidních antirevmatik na COX I. Tím dochází ke snižování prokrvení žaludeční sliznice a její větší náchylnosti k poškození.

Dalším vážným nežádoucím účinkem je riziko poškození ledvin, ke kterému dochází většinou až po několikaletém pravidelném používání. Důvod je podobný jako v případě žaludku, dochází ke sníženému prokrvení ledvin, k tomu se ještě přidává dlouhodobé vylučování metabolitů těchto léků ledvinami a tento stav může skončit až jako tzv. analgetická nefropatie se selháváním ledvinných funkcí.

Výjimkou mezi nesteroidními antirevmatiky je kyselina acetylsalicylová, která kromě obecných účinků této skupiny blokuje také tvorbu tromboxanu, látky, která je zodpovědná za krevní srážlivost zprostředkovanou krevními destičkami. Při jejím dlouhodobém pravidelném používání je tedy větší náchylnost ke krvácení. Tohoto faktu se ale také terapeuticky využívá. Kyselina acetylsalicylová se hojně používá v kardiologii k prevenci vzniku trombů (stavy po infarktu myokardu, hluboká žilní trombóza, stavy po ischemické mrtvici, při srdečních arytmiích, především fibrilaci síní a dalších kardiovaskulárních chorobách). Její užití je také doporučováno zvláště starším lidem při delších cestách autem, letadlem a jinými dopravními prostředky.